Doporučené použití vázacích a manipulačních prostředků

Ocelová lana


pro manipulaci s břemeny s hladkým, mastným a klouzavým povrchem pro spojení mezi hákem jeřábu a okem u přenášeného břemene
Řetězy


pro manipulaci s horkými materiály a náklady s neklouzavým povrchem a s ostrými hranami, pro manipulaci s ingoty a různými materiály
Textilní popruhy s oky a nekonečné smyčky


pro manipulaci s břemeny se zvláštními klouzavými a k poškození náchylnými povrchy jako např. při frézování, hřídele, hotové a lakované díly

Nevhodné způsoby použití vázacích a manipulačních prostředků

Manipulace s lany


Pokud je cívka nebo svazek lana převážen vysokozdvižným vozíkem, nesmí se nakládací vidle dotýkat přímo lana - mohlo by tak dojít k poškození vnějších drátů. Nesprávná manipulace: Správná manipulace:
Skladování lan


Lana je nutno ukládat v suchých skladovacích prostorech, chráněných před povětrnostními a jinými škodlivými vlivy, jako jsou např. výpary kyselin a jiných chemických látek, které by mohly svým působením na ocelové lano způsobit jeho znehodnocení. Lana, která nelze převinout na skladovací cívky a tedy je musíme výjimečně ponechat volně uskladněná, je nutno umístit na provizorní dřevěnou podlahu nebo na železné plechy apod. a řádně je chránit lepenkou nebo stříškou. Uskladněná lana musíme v pravidelných intervalech kontrolovat, tj. odstranit obal a zkontrolovat stav mazání a podle potřeby ho doplňovat. U lan zakrytých folií musíme kontrolovat, zda nedochází ke kondenzaci vody a následného skapávání na lano. Nesprávné skladování lan: Správné skladování lan:
Montáž a převíjení lan


Převíjení ocelových lan z přepravních bubnů na skladové se musí provádět v době stanovené příslušnými bezpečnostními předpisy. Pokud zvláštní předpisy přímo nepředepisují rozměry skladových cívek (jako je tomu zejména na důlních podnicích u lan těžních), je nutno lano převíjet na cívky o velkém průměru jádra. Tento minimální průměr je stanoven pro jednopramenná lana na hodnotu rovnu nejméně 45 d (d = jmenovitý průměr lana ), pro lana šesti a vícepramenná je stanoven nejméně násobek 20 d. Cívku nebo svazek lana je nutno odvíjet na otočném zařízení, jinak dojde k překroucení lana a následnému poškození. Nesprávé převíjení ocelových lan: Správné převíjení ocelových lan: Při montáži lana na buben jeřábu nebo jiného zařízení je velmi nutné dodržet směr odvíjení lana z přepravní cívky. Správná převíjení lan: Pokud se lano navíjí na buben zařízení shora, musí se z přepravní cívky odvíjet shora, pokud se navíjí odspodu musí se také odvíjet odspodu. Nesprávné převíjení ocelových lan: Správné převíjení ocelových lan: Při montáži lana musí být přepravní cívka brzděna a lano navíjeno v napnutém stavu. POZOR: brzdit buben, NE lano Správná manipulace: Pozor na správný postup při navíjení lana na buben: Pokud se lano navíjí povolené, dochází k prořezávání lana mezi jednotlivými vrstvami na bubnu. A nebo dochází k nesprávnému řádkování do drážek na bubnu.
Výměna a spojování lan


Výměna ocelových lan na zdvíhacích zařízení svařováním konců odkládaného a nakládaného lana je způsob neodborný. Na nové lano se přímým spojením přenáší zkrut z odkládaného lana na lano nakládané a tímto dochází k jeho prvotnímu poškození. Firma Metallan nabízí systém spojení pomocí natahovacích punčošek: jedna punčoška se nasadí na lano odkládané - druhá na lano nakládané - propojí se nekonečným lankem, drátem /v délce cca. 50 cm/ nebo otočným segmentem - zde se zkrut vytočí a nepřenese na nové lano. Montážní punčoška: Otočný segment:

Tipy a doporučení

Manipulace, montáž a skladování ocelových lan

Manipulace s lany


Pokud je cívka nebo svazek lana převážen vysokozdvižným vozíkem, nesmí se nakládací vidle dotýkat přímo lana - mohlo by tak dojít k poškození vnějších drátů. Nesprávná manipulace: Správná manipulace:
Skladování lan


Lana je nutno ukládat v suchých skladovacích prostorech, chráněných před povětrnostními a jinými škodlivými vlivy, jako jsou např. výpary kyselin a jiných chemických látek, které by mohly svým působením na ocelové lano způsobit jeho znehodnocení. Lana, která nelze převinout na skladovací cívky a tedy je musíme výjimečně ponechat volně uskladněná, je nutno umístit na provizorní dřevěnou podlahu nebo na železné plechy apod. a řádně je chránit lepenkou nebo stříškou. Uskladněná lana musíme v pravidelných intervalech kontrolovat, tj. odstranit obal a zkontrolovat stav mazání a podle potřeby ho doplňovat. U lan zakrytých folií musíme kontrolovat, zda nedochází ke kondenzaci vody a následného skapávání na lano. Nesprávné skladování lan: Správné skladování lan:
Montáž a převíjení lan


Převíjení ocelových lan z přepravních bubnů na skladové se musí provádět v době stanovené příslušnými bezpečnostními předpisy. Pokud zvláštní předpisy přímo nepředepisují rozměry skladových cívek (jako je tomu zejména na důlních podnicích u lan těžních), je nutno lano převíjet na cívky o velkém průměru jádra. Tento minimální průměr je stanoven pro jednopramenná lana na hodnotu rovnu nejméně 45 d (d = jmenovitý průměr lana ), pro lana šesti a vícepramenná je stanoven nejméně násobek 20 d. Cívku nebo svazek lana je nutno odvíjet na otočném zařízení, jinak dojde k překroucení lana a následnému poškození. Nesprávé převíjení ocelových lan: Správné převíjení ocelových lan: Při montáži lana na buben jeřábu nebo jiného zařízení je velmi nutné dodržet směr odvíjení lana z přepravní cívky. Správná převíjení lan: Pokud se lano navíjí na buben zařízení shora, musí se z přepravní cívky odvíjet shora, pokud se navíjí odspodu musí se také odvíjet odspodu. Nesprávné převíjení ocelových lan: Správné převíjení ocelových lan: Při montáži lana musí být přepravní cívka brzděna a lano navíjeno v napnutém stavu. POZOR: brzdit buben, NE lano Správná manipulace: Pozor na správný postup při navíjení lana na buben: Pokud se lano navíjí povolené, dochází k prořezávání lana mezi jednotlivými vrstvami na bubnu. A nebo dochází k nesprávnému řádkování do drážek na bubnu.
Výměna a spojování lan


Výměna ocelových lan na zdvíhacích zařízení svařováním konců odkládaného a nakládaného lana je způsob neodborný. Na nové lano se přímým spojením přenáší zkrut z odkládaného lana na lano nakládané a tímto dochází k jeho prvotnímu poškození. Firma Metallan nabízí systém spojení pomocí natahovacích punčošek: jedna punčoška se nasadí na lano odkládané - druhá na lano nakládané - propojí se nekonečným lankem, drátem /v délce cca. 50 cm/ nebo otočným segmentem - zde se zkrut vytočí a nepřenese na nové lano. Montážní punčoška: Otočný segment:

Volba správného vinutí lana – pravotočivé nebo levotočivé?

Manipulace s lany


Pokud je cívka nebo svazek lana převážen vysokozdvižným vozíkem, nesmí se nakládací vidle dotýkat přímo lana - mohlo by tak dojít k poškození vnějších drátů. Nesprávná manipulace: Správná manipulace:
Skladování lan


Lana je nutno ukládat v suchých skladovacích prostorech, chráněných před povětrnostními a jinými škodlivými vlivy, jako jsou např. výpary kyselin a jiných chemických látek, které by mohly svým působením na ocelové lano způsobit jeho znehodnocení. Lana, která nelze převinout na skladovací cívky a tedy je musíme výjimečně ponechat volně uskladněná, je nutno umístit na provizorní dřevěnou podlahu nebo na železné plechy apod. a řádně je chránit lepenkou nebo stříškou. Uskladněná lana musíme v pravidelných intervalech kontrolovat, tj. odstranit obal a zkontrolovat stav mazání a podle potřeby ho doplňovat. U lan zakrytých folií musíme kontrolovat, zda nedochází ke kondenzaci vody a následného skapávání na lano. Nesprávné skladování lan: Správné skladování lan:
Montáž a převíjení lan


Převíjení ocelových lan z přepravních bubnů na skladové se musí provádět v době stanovené příslušnými bezpečnostními předpisy. Pokud zvláštní předpisy přímo nepředepisují rozměry skladových cívek (jako je tomu zejména na důlních podnicích u lan těžních), je nutno lano převíjet na cívky o velkém průměru jádra. Tento minimální průměr je stanoven pro jednopramenná lana na hodnotu rovnu nejméně 45 d (d = jmenovitý průměr lana ), pro lana šesti a vícepramenná je stanoven nejméně násobek 20 d. Cívku nebo svazek lana je nutno odvíjet na otočném zařízení, jinak dojde k překroucení lana a následnému poškození. Nesprávé převíjení ocelových lan: Správné převíjení ocelových lan: Při montáži lana na buben jeřábu nebo jiného zařízení je velmi nutné dodržet směr odvíjení lana z přepravní cívky. Správná převíjení lan: Pokud se lano navíjí na buben zařízení shora, musí se z přepravní cívky odvíjet shora, pokud se navíjí odspodu musí se také odvíjet odspodu. Nesprávné převíjení ocelových lan: Správné převíjení ocelových lan: Při montáži lana musí být přepravní cívka brzděna a lano navíjeno v napnutém stavu. POZOR: brzdit buben, NE lano Správná manipulace: Pozor na správný postup při navíjení lana na buben: Pokud se lano navíjí povolené, dochází k prořezávání lana mezi jednotlivými vrstvami na bubnu. A nebo dochází k nesprávnému řádkování do drážek na bubnu.
Výměna a spojování lan


Výměna ocelových lan na zdvíhacích zařízení svařováním konců odkládaného a nakládaného lana je způsob neodborný. Na nové lano se přímým spojením přenáší zkrut z odkládaného lana na lano nakládané a tímto dochází k jeho prvotnímu poškození. Firma Metallan nabízí systém spojení pomocí natahovacích punčošek: jedna punčoška se nasadí na lano odkládané - druhá na lano nakládané - propojí se nekonečným lankem, drátem /v délce cca. 50 cm/ nebo otočným segmentem - zde se zkrut vytočí a nepřenese na nové lano. Montážní punčoška: Otočný segment: