top of page

Manipulační technika

SVĚRKY NA MANIPULACI - VERTIKÁLNĚ

SVĚRKY S HLADKÝMI ČELISTMI TYP K 16

Svěrka typ K 16 má jištěnou aretaci v otevřeném i uzavřeném stavu a je opatřena velkoplošnými svíracími čelistmi s povrchem proti poškození manipulovaných desek a plechů.

ŠROUBOVÉ SVĚRKY K27

Svěrka typ K 27 má bočně výkyvný závěs. Jinak je použití a provedení stejné jako u typu K26 Zvlášť vhodné je použití při skružování a ohýbání plechů.

SVĚRKY PRO MANIPULACI S PLECHY

S KLOUBOVÝM ZÁVĚSEM TYP K11

Kloubový závěs umožňuje manipulaci s kleštěmi ve všech pozicích. Je výkyvný v příčné i podélné ose zavěšení, čímž je umožněno všestranné zatížení. Speciální konstrukce svěrky zaručuje, bez závislosti na směru tahu, optimální svěrnou sílu. Oblast použití je 180°. Díky tomu je tento typ obzvláště použitelný pro skladování, přetáčení, boční vysouvání plechů a svařovacích den.

ŠROUBOVÉ ŠVĚRKY TYP K26

Univerzální šroubová svěrka typ K 26 je určena ke zvedání, otáčení o 180° a vyjímání plechů, nosníků i ocelových konstrukcí. Svěrky jsou vybaveny výkyvnou, vypouklou přítlačnou deskou, díky které dochází k zaklínění břemene.

SVĚRKA PRO VERTIKÁLNÍ PŘEPRAVU PLECHŮ TYP K10

Svěrky s bezpečnostní pojistkou a pružinovým přepjetím. Snadné ovádání otočným excentrem. Otevřená i zavřená poloha je blokována. Otevření kleští při náhodném odlehčení je vyloučeno. Pro manipulaci s plechy, deskami, profily jejich zvedání a otáčení až do 90°. Při manipulaci s delšími plechy nebo profily nutno použít svěrky v párech zavěšených na společné traverze.

SVĚRKY PRO VODOROVNOU PŘEPRAVU PLECHŮ TYP K15A

Tyto svěrky typ K 15 jsou určeny pro použití pouze v páru. Obzvlášť vhodné pro přepravu silnějších plechů (nesmí dojít ke zborcení), svazku plechů nebo desek.

SVĚRKY S ČELISTMI S OCHRANOU VRSTVOU TYP K17

Svěrky typ K 17 jsou určeny pro nasazení v páru na manipulaci s deskami a plechy s citlivým povrchem. Opěrné plochy svěrek jsou opatřeny vyměnitelnými deskami ze speciálních materiálů.

SVĚRKY PRO SVAZKY PLECHŮ TYP K18

Svěrky typ K 18 jsou určeny k vodorovné přepravě zejména svazku plechu. Stavitelnou výškou svěrky lze rychle přečepovat rozsah sevření od 0 do 420 mm. Vlastní rozsah sevření je 60 mm. Svěrky jsou určeny k párovému nasazení. Boční úhel zatížení je povolen do 10°.

SVĚRKY PRO DESKY, PLECHY A PROFILY TYP K23

Svěrky typ K 23 jsou určeny pro horizontální přepravu plechů, desek a profilů. Otevřená i uzavřená poloha čelisti je jištěna pomocí pružinového mechanizmu. Při použití v páru je úhel rozevření přípustný do 60°.

SVĚRKY NA PLECHY, PROFILY A TRUBKY TYP K22

Univerzální svěrka typ K 22 je určena pro vodorovnou manipulaci s profily, plechy, deskami a trubkami. Svěrka má jištěnou otevřenou i uzavřenou polohu. Pro použití svěrek v páru je přípustný úhel rozevření závěsů max. 60°. Nosnost se snižuje s úhlem rozevření dle tabulky.

SVĚRKY PRO VODOROVNOU PŘEPRAVU PLECHŮ TYP K15B

Svěrky jsou určeny pro použití pouze v páru. Mají velký rozsah rozevření a jsou určeny zejména pro manipulaci se svazky plechů.

SVĚRKY PRO PŘEPRAVU SVAZKŮ PLECHŮ

Jedná se obdobu svěrky Typ K18. Velkoplošné čelisti kryté secutexem chrání přepravovaný materiál před poškozením.

SVĚRKY NA MANIPULACI - UNIVERZÁLNĚ

ŠROUBOVÉ SVĚRKY TYP K26

Univerzální šroubová svěrka typ K 26 je určena ke zvedání, otáčení o 180° a vyjímání plechů, nosníků i ocelových konstrukcí. Svěrky jsou vybaveny výkyvnou, vypouklou přítlačnou deskou, díky které dochází k zaklínění břemene.

SVĚRKY NA NOSNÍKY

SVĚRKY NA NOSNÍKY TYP K12

Svěrky typ K 12 mají jištěnou aretací v otevřeném i uzavřeném stavu. Poloha otevření a uzavření je prováděna otočnou pákou. Obzvláště výhodné použití je pro horizontální přepravu nosníků. Závěsné oko je umístěno v těžišti nosníku. Použití je možné i v páru z čelních stran nosníků. Pro tento účel jsou k dodání i v provedení s křížovým závěsem.

SVĚRKY NA NOSNÍKY S KŘÍŽOVÝM ZÁVĚSEM TYP K21

Svěrky typ K 21 jsou opatřeny kloubovým závěsem a mají jištěnou aretaci v otevřeném i uzavřeném stavu. Závěs je výkyvný v příčné i podélné ose zavěšení, což umožňuje zejména manipulaci s dlouhými nosníky, konstrukcemi, apod. Příčným zatěžováním svěrky se redukuje nosnost, dle tabulky redukce nosnosti (poslední položka v kategorii).

SVĚRKY NA NOSNÍKY TYP K13

Svěrky typ K 13 mají jištěnou aretaci otevřeného i uzavřeného stavu pomocí tažné pružiny. Svěrky jsou určeny zejména na nosníky typu T, IPB, U apod. se svislou polohou přírub. Velká svěrná síla umožňuje přetáčení i transport nosníků.

SVĚRKY NA PŘEPRAVU A SKLADOVÁNÍ NOSNÍKŮ TYP K20

Svěrky typ K 20 mají jištěnou aretaci otevřeného i uzavřeného stavu. Svěrka je vhodná pro horizontální přemisťování nosníků, ukládání a vyjímání z regálů. Příruby skladovaných nosníků jsou ve svislé poloze.

VNITŘNÍ NOSNÍKOVÉ SVĚRKY TYP K19

Svěrky typ K 19 jsou určeny pro manipulaci s nosníky se širokou přírubou, skladovanými na doraz s ostatními nosníky. Příruby skladovaných nosníků jsou ve svislé poloze.

SVĚRKY TYP S

Svěrky typ S jsou určeny pro stejné účely jako typ SP, pouze nejsou opatřeny pojezdem. Rychlá a snadná manipulace se svěrkami. Sedm modelů má nosnosti 2.000 až 15.000 kg pro nosníky s přírubami 64 až 300 mm.

SVĚRKY NA PROFILY

SVĚRKY PRO DESKY, PLECHY A PROFILY TYP K23

Svěrky typ K 23 jsou určeny pro horizontální přepravu plechů, desek a profilů. Otevřená i uzavřená poloha čelisti je jištěna pomocí pružinového mechanizmu. Při použití v páru je úhel rozevření přípustný do 60°.

SVĚRKY NA PLECHY, PROFILY A TRUBKY TYP K22

Zušlechtěná ocelolitina s rozměrnou dosedací plochou šetřící lano. Použitelná též pro lana se zalisovanými sponami.

SVĚRKY NA TRUBKY

SVĚRKY NA PLECHY, PROFILY A TRUBKY TYP K22

Univerzální svěrka typ K 22 je určena pro vodorovnou manipulaci s profily, plechy, deskami a trubkami. Svěrka má jištěnou otevřenou i uzavřenou polohu. Pro použití svěrek v páru je přípustný úhel rozevření závěsů max. 60°. Nosnost se snižuje s úhlem rozevření dle tabulky.

SVĚRKY NA ŠTĚTOVNICE

SVĚRKY NA ŠTĚTOVNICE TYP K24

Svěrky typ K 24 jsou určeny k uchopení a zvednutí štětovnice do svislé polohy. Otočná páka je opatřena odjišťovacím lanem, které umožňuje odjištění sevřené svěrky po usazení štětovnice.

SVĚRKY NA SKRUŽE

SVĚRKY PRO MANIPULACI SE SKRUŽEMI TYP K28

Komplet je tvořen 3 ks svěrek, zavěšených na trojpramenném řetězovém vazáku.

SVĚRKY NOSNÍKOVÉ

SVĚRKY NOSNÍKOVÉ S POJEZDEM TYP SP

Svěrky typ SP jsou určeny pro montážní práce a rekonstrukce všude tam, kde je třeba umístění nosného oka pro zvedání břemene a kde je podhled nebo strop tvořen nosníky. Šest modelů pro šířky přírub nosníků od 64 do 300 mm a nosností 1.000 až 10.000 kg. Pojezdové rolky jsou opatřeny kuličkovými ložisky. Výhodou svěrek je malá hmotnost, rychlá a snadná montáž.

SVĚRKY TYP S

Svěrky typ S jsou určeny pro stejné účely jako typ SP, pouze nejsou opatřeny pojezdem. Rychlá a snadná manipulace se svěrkami. Sedm modelů má nosnosti 2.000 až 15.000 kg pro nosníky s přírubami 64 až 300 mm.

C-HÁKY

C-HÁKY S PROTIZÁVAŽÍM TYP C30

Pevná ocelová konstrukce z pevnostních ocelí pro extrémní nasazení. Díky konstrukčnímu uspořádání vyrovnávacího protizávaží má nabírací číst háku mírně přizvednutou přední část (cca 4°). Tento sklon zabraňuje samovolnému sklouznutí svitku. Délka nosné části odpovídá cca 3/4 (případně 4/4) maximální šířky svitku. Kromě standardních typů je možno dodávat C-háky dle speciálních požadavků. V tomto případě kontaktujte obchodní oddělení.

C-HÁKY S ŘETĚZOVÝM ZÁVĚSEM TYP C31

Pevná ocelová konstrukce z pevnostních ocelí pro extrémní nasazení.Délka nosné části odpovídá cca 3/4 (případně 4/4) maximální šířky svitku. Díky řetězovému závěsu může být vlastní hmotnost háku minimalizována. Kromě standardních typů je možno dodávat C-háky dle speciálních požadavků. V tomto případě kontaktujte obchodní oddělení.

C-HÁKY S PRUŽINOVÝM VYROVNÁVÁNÍM TĚŽIŠTĚ TYP C32

Pevná ocelová konstrukce z pevnostních ocelí pro extrémní nasazení. Délka nosné části odpovídá cca 3/4 (případně 4/4) maximální šířky svitku. Automatické nastavení zvěsu do těžiště svitku. Kromě standardních typů je možno dodávat C-háky dle speciálních požadavků. V tomto případě kontaktujte obchodní oddělení.

C-HÁK K OTÁČENÍ SVITKŮ TYP C33

C-hák je určen pro otáčení svitků z polohy se svislou osou do polohy z vodorovnou osou (ne naopak). Je často užíván k odebírání svitků z palet a vkládání na odvíjecí trn strojů dělících či lisovacích strojů.

C-HÁKY NA ZAKÁZKU

C-háky jsou vyráběny taktéž pro určitá specifická použití. Podle potřeb je možno uzpůsobit např. délku ložné části, pracovní světlost, typ horního závěsu atd.

C-HÁKY PRO VYKLÁDKU KONTAJNERŮ

Tento typ zařízení slouží pro vykládku a nakládku materiálu z těch typů kontejnerů, u kterých je možno provádět nakládku a vykládku pouze z čelní strany. Zařízení může být osazeno magnety, větším počtem háků atd. v závislosti na velikosti kontejneru a typu přepravovaných břemen.

C-HÁKY S ELEKTROMOTORICKOU TOČNOU

Umožňují kontrolované otáčení C-háku okolo svislé osy. Nachází uplatnění především v provozech a skladech, kde nejsou svitky skladovány v jednom směru.

VÍCENÁSOBNÉ C-HÁKY

Jsou určeny především pro manipulaci více kusů svitků najednou.

C-HÁKY PRO VYKLÁDKU KONTAJNERŮ S MAGNETY

NAKLÁDACÍ VIDLICE - SAMOVYVAŽOVACÍ

EZS-15.43 U

Má základní délku vidlic 1000 mm (při vysunutí nástavce 1180 mm) a měnitelnou rozteč vidlic. Je vhodný pro manipulaci téměř všech palet a nákladů, které se používají ve stavebnictví.

EZS-15.23 S

Má délku vidlic 1000 mm a měnitelnou rozteč vidlic. Vyvažování  tohoto závěsu je dimenzováno i na palety a náklad 1200 mm ve směru vidlic. Tyto závěsy jsou určeny především pro palety  o rozměru 1000 mm ve směru vidlic a menším.

EZS-15.12

Má délku vidlic 800 mm a rozteč vidlic 840 mm. Tento závěs je určen pouze pro manipulaci s EURO paletami (800 x 1200 mm) nebo paletami o délce max. 800 mm ve směru vidlic. Manipulace s paletami nebo nákladem, který je delší než 800 mm (ve směru vidlic) je zakázána. Tento závěs není vhodný pro manipulaci ve stavebnictví.

SVĚRKY VERTIKÁL

SVĚRKY NA MANIPULACI - HORIZONTÁLNĚ

NAKLÁDACÍ VIDLICE - VYVAŽOVÁNÍ PŘESUNEM ZÁVĚSNÉHO OKA

EZP - 15.43 U

Má základní délku vidlic 1000 mm (při vysunutí nástavce 1180 mm) a měnitelnou rozteč vidlic. Je vhodný pro manipulaci téměř všech palet a nákladů, které se používají ve stavebnictví.

EZP - 15.23S

Má délku vidlic 1000 mm a měnitelnou rozteč vidlic. Vyvažování  tohoto závěsu je dimenzováno i na palety a náklad 1200 mm ve směru vidlic. Tyto závěsy jsou určeny především pro palety  o rozměru 1000 mm ve směru vidlic a menším.

EZP - 15.12

Má délku vidlic 800 mm a rozteč vidlic 840 mm. Tento závěs je určen pouze pro manipulaci s EURO paletami (800 x 1200 mm) nebo paletami o délce max. 800 mm ve směru vidlic. Manipulace s paletami nebo nákladem, který je delší než 800 mm (ve směru vidlic) je zakázána. Tento závěs není vhodný pro manipulaci ve stavebnictví.

PEVNÉ TRAVERZY

PEVNÉ TRAVERZY TYP T20

Traverzy s výkyvnými háky s pojistkami. Traverza je robustní konstrukce z nosníkových profilů a výpočet je dle DIN 15018. Svařovaná traverza je provedena školenými svářeči.

TRAVERZY PEVNÉ

Vzdálenost mezi jednotlivými spodními závěsy je stálá.

TRAVERZY SE STŘEDOVÝM HÁKEM

Tento typ traverz slouží především pro přepravu břemen pomocí dvou jeřábů.

TRAVERZY PRO VYSOKÉ NOSNOSTI

Traverzy o nosnostech vyšších než cca 50 tun , jsou traverzy vyráběny fromou svařovaných konstrukcí.

H-TRAVERZY

VÝLOŽNÍKOVÁ TRAVERZA

Traverza s posuvnýma příčnýma traverzami, spodní závěsy jsou stavitelné.

TRAVERZA NA GITTERBOXY

Traverza je určena pro manipulaci s typizovanými gitterboxy s jedním párem pevných a párem výklopných háků.

KŘÍŽOVÁ TRAVERZA

Použití traverz - např. přeprava big-bagů

TRAVERZY STAVITELNÉ

STAVITELNÁ TRAVERZA TYP T21

Rozpětí háků traverzy s pojistkami je přestavitelné. Svařované přestavitelné objímky s háky mají v daných roztečích zajištěné polohy. Jiná provedení dodáváme dle zvláštních požadavků.

MANIPULAČNÍ ZÁVĚSY PRO VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

MANIPULAČNÍ ZÁVĚS TYP T25

Závěs typ T 25 je určený na nasunutí pouze na jednu vidlici zdvihu. Je opatřený otočným hákem. Míry A, B, C mohou být změněny dle požadavku zákazníka.

TRAVERZA PRO VZV TYP T24

Traverza typ T 24 s nasunutím na obě vidlice zdvihu je opatřena uprostřed otočným hákem. Robustní konstrukce s nepatrnou stavební výškou. Míry A, B, C mohou být změněny dle požadavku zákazníka.

KLEŠTĚ - MANIPULACE SE SUDY

KLEŠTĚ PRO STOJÍCÍ SUDY TYP Z59

Kleště pro stojící ocelové sudy. Uchopení sudu je provedeno čelistmi za spodní okraj sudového lemu. Samojistná páka zajišťuje maximální rozevření.

KLEŠTĚ NA LEŽÍCÍ SUDY TYP Z63

Kleště pro sudy dle DIN 6643 a 6635. Výhodou kleští je malá stavební výška a samojistná páka zajišťující maximální rozevření.

KLEŠTĚ PRO LEŽÍCÍ I STOJÍCÍ SUDY TYP Z64

Kleště pro manipulaci se sudy s vodorovnou nebo svislou polohou skladování. Sudy dle DIN 6643. Kleště mají otočné čelisti se zajišťovanými polohami á 90 stupňů. Samojistná páka zajišťuje max. rozevření čelistí. Tyto umožňují i otáčení manipulovaných sudů.

KLEŠTĚ PRO OTÁČENÍ SUDŮ

Kleště jsou vybaveny závitovou tyčí. Při jejím otáčení dochází ke svírání či rozevírání ramen kleští. Pro tento účel je na závitové tyči buď klika, nebo kolo s nekonečným řetězem. Kleště jsou osazeny ruční převodovkou pro plynulé otáčení sudů.

SAMOSVORNÉ KLEŠTĚ PRO OTÁČENÍ SUDŮ

Kleště jsou určeny pro přepravu sudů v jakékoli poloze. Čelisti jsou zajišťovány do jednotlivých poloh čepem. Kleště byly určeny pro manipulaci se sudy a vylévání maziva ze sudů do nádrží.

KLEŠTĚ PRO VYLÉVÁNÍ SUDŮ

Kleště se závitovou tyčí, určené pro vylévání obsahu sudů. Kleště jsou upevněny prostřednictvím lyžin upevněny na vysokozdvižný vozík. Kleště jsou vybaveny ruční převodovkou pro otáčení čelistí kleští.

KLEŠTĚ - BEDNY A PŘEPRAVKY

Kleště jsou určeny pro skladové přepravky s obvodovým límcem. Typ Z 56 označuje kleště s vnějším uchopením za obrubu přepravky. Typ Z 57 s vnitřním uchopením pod zesíleným okrajem. Způsob zachycení zaručuje, že při nárazu nebo usazování nedojde k rozevření kleští. Čelisti jsou předepnuty tažnou pružinou. Kleště jsou opatřeny pákou zajišťující rozevřenou polohu.

SAMOSVORNÉ KLEŠTĚ PRO SKLADOVÉ PŘEPRAVKY TYP Z56 A Z57

SAMOSVORNÉ KLEŠTĚ PRO OTÁČENÍ PŘEPRAVEK

Samosvorné kleště určené pro manipulaci a vysypávání přepravek. K dosednutí kleští na přepravku slouží dosedací patky čelistí.

ELEKTROMOTORICKÉ KLEŠTĚ PRO OTÁČENÍ PŘEPRAVEK A BEDEN

Svírání a otáčení břemen je řešeno elektromotoricky. Toto zařízení je možno dodat i s ruční převodovkou.

KLEŠTĚ PRO MANIPULACI PŘEPRAVKAMI

Mechanické kleště, vybavené samočinnou automatikou pro bezobslužnou manipulaci. Při uvolnění samočinné automatiky a zvedání kleští vjíždí čepy kleští do nosných otvorů přepravky.

SVĚRKY HORIZONTÁL
SVĚRKY UNIVERZÁL
NOSNÍKY
PROFILY
TRUBKY
NA ŠTĚTOVICE
NA SKRUŽE
NOSNÍKOVÉ
C-HÁKY
SAMOVYVAŽOVACÍ
PŘESUNEM
PEVNÉ TRAVRZY
H-TRAVERZY
STAVITELNÉ
ZÁVĚSY PRO
KLEŠTĚ SUDY
KLEŠTĚ BEDNY
bottom of page